Рейтинг@Mail.ru

“Verilənlərin intellektual təhlili: problemlər və həll üsulları”, Seminar, 30 iyun 2017-ci il, Bakı şəh.