Рейтинг@Mail.ru

Ukrayna Elmi-Texniki Ekspertiza və İnformasiya İnstitutu Ukrayna Elm və Mühəndislər Assosasiyaları Birliyi Sizi, elmi-praktik seminara DƏVƏT EDİR!

  • 14 Ferval 2019

UKRAYNA TƏHSİL və ELM NAZİRLİYİ

UKRAYNA ELMİ-TEXNİKİ EKSPERTİZA Və İNFORMASİYA İNSTİTUTU

 

UKRAYNA ELM Və MÜHƏNDİSLƏR ASSOSİASİYALARI BİRLİYİ SİZİ,

elmi-praktik seminara DƏVƏT EDİR!

 

“YENİ TENDENSİYALAR VƏ GƏLƏCƏK İNSANIN FORMALAŞMASINDA AMİLLƏR”

mövzusunda

II elmi-praktik seminara DƏVƏT EDİR!

           (25 aprel 2019, Kiyev)

 

Ukraynanın və digər ölkələrin hökumət orqanlarının nümayəndələri, təhsil işçiləri, media, elmi qurumların nümayəndələri və bütün maraqlı tərəflər seminarda iştirak edə bilərlər. Seminar təhsil sistemində radikal dəyişiklik və idarəetmədə təkmilləşdirmə, yeni iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi, yeni cəmiyyətin ehtiyaclarının formalaşması və s. məsələlərlə bağlı innovativ yanaşmalara nail olunmasına töhfə vermək məqsədi daşıyır. “Uintei.kiev.ua” saytından seminar barədə ətraflı məlumat əldə etməyiniz tövsiyə olunur.

 


Tematik sahələr:

 

·    İnsan həyatının təbiət qanunları ilə əlaqəsi, müasir sosial-iqtisadi inkişafda onun rolunun  

               açıqlanması;

·    idarəetmə sistemlərinə, təhsil və təlimə yeni yanaşmaların formalaşdırılması;

·    intellektual iqtisadiyyatın inkişafı və onun gələcək insanın formalaşmasına təsiri barədə

               informasiya məlumat bazası;

·    müasir insanın yeni bir şüurunun formalaşması;

·    Seminar mövzusunda rəy və təkliflərin mübadiləsi.

 

Təşkilat Komitəsi:

 

Volodymyr Parkhomenko / Texnika Elmləri Doktoru, Professor/ Seminar rəhbəri

Tel: +38 (044) 521-00-45

Mob: 097-453-89-81

Email: iiv1director@gmail.com


Matusevich Victoria Vladimirovna

Tel: +38 (044) 521-00-70;

Mob:050-351-59-22;

096-155-33-58

Email: matusevich@uintei.kiev.ua

Qoşma: burdan baxmağınız tövsiyə olunur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

© İstifadə zamanı www.ier.az saytına istinad zəruridir.  

 

423.png
  • 14 Ferval 2019
  • 372